Dinh dưỡng

Biến đổi khí hậu làm cá nhiễm thủy ngân nhiều hơn

Biết Tuốt

Health+ | Danh sách các mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn từ sự nóng lên toàn cầu ngày càng dài. Mới đây, các nhà khoa học phát hiện thêm biến đổi khí hậu có thể làm tăng mức thủy ngân ở một số loài cá.