Kinh doanh - Tiêu dùng

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới nguồn cung omega-3 toàn cầu

Biết Tuốt

Health+ | Vào năm 2100, hầu hết dân số thế giới sẽ không thể dễ dàng tìm mua omega-3 DHA, nếu như tình trạng biến đổi khí hậu không được cải thiện.