Bác sỹ ơi

Đo huyết áp lúc nào là tốt nhất?

Khánh Hạ

Health+ | Ba em bị tăng huyết áp và nghe nói cần đo huyết áp ngày 3 lần. Em muốn hỏi, khi nào đo huyết áp là chuẩn nhất? (Ngô Phương Nga - Quảng Nam).