Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị

Bị sỏi túi mật có nhất thiết phải cắt túi mật không?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Em đi siêu âm kết quả sỏi túi mật 11x5mm. Đường mật trong gan không giãn, không có sỏi, ống mật chủ không giãn, không sỏi, túi mật không căng, thành mỏng, dịch mật trong. Vậy em có phải mổ cắt túi mật không?