Trò chuyện

Bí quyết kinh doanh: chữ Tín và tính kỷ luật

Health+

Health+ | Bà Ninh Thị Ty - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty May Hồ Gươm và May Chiến Thắng tin rằng, luôn có những cơ hội để khai thác, nhưng phải làm bằng tất cả chữ tín và tính kỷ luật.