Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Bị Parkinson 10 năm dùng TPBVSK Vương Lão Kiện có hết được không?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Tôi bị Parkinson đã 10 năm rồi, hiện nay tay chân run nhiều, đầu lắc thì sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện có hết được không?