Bác sỹ ơi

Bị đái tháo đường, chỉ số HbA1c là 7.5% có sao không?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Cho tôi hỏi, tôi đi khám đái tháo đường định kỳ thấy bác sỹ ghi trong sổ HbA1c của tôi là 7.5%. Vậy có sao không?