Cộng đồng lên tiếng

BHYT gia đình: Cải tiến hay… “cải lùi”

Minh Minh

Health+ | Trong khi các cơ quan nhà nước cam kết cải cách, giảm thiểu thủ tục hành chính thì quy định BHYT gia đình lại làm phát sinh thủ tục cần thiết cho người dân.