Cộng đồng lên tiếng

"Bệnh viện thành… nơi làm tiền"

Minh Minh

Health+ | Đó là nhận định của TS.Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Cộng đồng trên một tờ báo mới đây. Ngẫm ra, nhận định ấy không phải không có cơ sở.