Bác sỹ ơi

Chỉ số TSH cao là suy giáp hay cường giáp?

Khánh Hạ

Health+ | Chỉ số TSH tăng cao thường là xuất hiện trong bệnh lý suy giáp, kèm theo là chỉ số FT3, FT4 giảm. Ngoài ra, bệnh lý cường giáp thường có biểu hiện chỉ số TSH giảm thấp, và chỉ số FT3, FT4 thường tăng cao