Tiêu hóa

9 dấu hiệu cảnh báo vấn đề túi mật

Vi Bùi

Health+ | Túi mật là một túi nhỏ nằm dưới gan, có chức năng giải phóng dịch mật vào hệ tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa chất béo. Một khi túi mật có vấn đề, bạn có thể cảm thấy các cơn đau, khó chịu diễn ra thường xuyên hơn.