Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị

Điểm mặt các phương pháp trị liệu lupus ban đỏ hệ thống

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi, có những phương pháp trị liệu nào với bệnh lupus ban đỏ hệ thống?