Tim mạch

Suy tim mất bù là gì, điều trị thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Suy tim là bệnh mạn tính đặc trưng bởi việc trái tim bị suy giảm khả năng bơm máu, không đáp ứng được đủ nhu cầu trao đổi chất của cơ thể. Trong đó, suy tim mất bù được coi là giai đoạn cuối của các bệnh tim mạch, khi trái tim không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thêm nữa.