Sung mãn

Bệnh răng miệng có thể gây rối loạn cương dương?

Q. Tuấn

Health+ | Nhiều người có thể ngạc nhiên về điều này, tuy nhiên một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng, có mối liên quan chặt chẽ giữa bệnh răng miệng và tình trạng rối loạn chức năng cương dương ở nam giới.