Thần kinh

Vài lời khuyên giúp người bệnh Parkinson mặc quần áo dễ dàng hơn

Vi Bùi

Health+ | Khi bị bệnh Parkinson, người bệnh sẽ hay bị run tay chân, cứng cơ bắp, gây khó khăn khi thực hiện các hoạt động hàng ngày, trong đó có việc mặc quần áo. Để vượt qua các khó khăn này, bạn có thể thử thực hiện một số lời khuyên dưới đây.