Thần kinh

11 dấu hiệu giúp bạn nhận biết sớm bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Các triệu chứng đặc trưng nhất của bệnh Parkinson là các cơn run tay chân, di chuyển chậm chạp, cứng cơ bắp… Tuy nhiên, khi các triệu chứng này chưa xảy ra, nhiều thay đổi nhỏ khác trong cử động và hành vi của bạn đã có thể cảnh báo căn bệnh Parkinson nguy hiểm này.