Thần kinh

Bệnh Parkinson: Giai đoạn thuốc không hiệu quả nguy hiểm thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Với người bệnh Parkinson, đặc biệt là những người mới được chẩn đoán bệnh, giai đoạn thuốc không có hiệu quả (off period) có thể là một nỗi ám ảnh. Hiểu rõ về tình trạng này cũng như những cách xử lý sẽ giúp bạn kiểm soát bệnh Parkinson tốt hơn.