Thần kinh

Người bệnh Parkinson bị đau nhiều hơn trong giai đoạn thuốc không hiệu quả

Vi Bùi

Health+ | Một nghiên cứu mới đây cho thấy người bệnh Parkinson có xu hướng bị đau nhiều hơn trong thời gian không điều trị bằng thuốc levodopa. Điều này gợi ý các chuyên gia cần xem xét lại về việc điều chỉnh thuốc, hoặc xem xét lại việc sử dụng thuốc ở người bệnh Parkinson.