Tôi chia sẻ

Đây là cách bệnh Parkinson ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi

Vi Bùi

Health+ | Bệnh Parkinson là gì? Người bệnh Parkinson có những triệu chứng gì và họ cảm thấy như thế nào? Bài viết này không chỉ là chia sẻ của một người bệnh Parkinson mà còn là tiếng nói chung của hàng triệu người bệnh khác.