Cộng đồng lên tiếng

Bệnh nhân muốn được… nằm ghép

Minh Minh

Health+ | Hàng loạt bệnh viện tuyến trung ương vừa đưa ra cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Bộ Y tế khẳng định sẽ còn thêm nhiều bệnh viên không để bệnh nhân nằm ghép nữa.