Tim mạch

Bệnh động mạch vành: Đặt stent mạch vành được bao lâu?

Vi Bùi

Health+ | Stent là một loại ống kim loại đặc biệt, bao gồm các lưới nhỏ giúp giữ cho lòng động mạch mở rộng. Stent thường được sử dụng cho người bị tắc, hẹp động mạch, nhưng có một câu hỏi được nhiều người quan tâm là stent có thể tồn tại bao lâu trong cơ thể?