Thần kinh

Điều trị biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường

Kim Chi

Health+ | Đường trong máu cao có thể gây tổn thương tất cả các sợi thần kinh trong cơ thể. Tuy nhiên, biến chứng thần kinh do đái tháo đường thường gây tổn thương nhất ở chân và bàn chân - các dây thần kinh ngoại biên. Điều trị biến chứng thần kinh đái tháo đường gồm 3 mục tiêu chính: Làm chậm tiến triển của bệnh, giảm đau, điều trị biến chứng và phục hồi chức năng cho người bệnh.