Điểm tin - Báo bạn

Bệnh Crohn nặng hơn vì sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo

Phạm Mơ

Health+ | Chất tạo ngọt nhân tạo không đường không phải là chất thay thế lành mạnh, chúng có thể kích hoạt các triệu chứng viêm và khiến bệnh Crohn nặng hơn. Nghiên cứu mới nhất trên động vật cho thấy.