Điểm tin - Báo bạn

4 quan điểm sai lầm về bệnh Celiac

Khánh Hạ

Health+ | Căn bệnh Celiac hay không dung nạp gluten thường được hiểu lầm một cách nghiệm trọng bởi nhiều luồng thông tin thiếu chính xác. Dưới đây là 4 quan điểm sai lầm về căn bệnh Celiac mà bạn nên biết.