Chăm già

Cách để yêu thương người bệnh Alzheimer

Tiểu Bắc

Health+ | Chăm sóc người bệnh Alzheimer là một công việc vất vả vô cùng. Đã có nhiều người con, người cháu vì chăm sóc bệnh nhân Alzheimer quá lâu mà mắc bệnh trầm cảm hoặc các vấn đề về tâm lý.