Chăm già

Biến dạng mạch máu gây bệnh Alzheimer

Tiểu Bắc

Health+ | Bệnh Alzheimer là một quá trình phức tạp với nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nhà khoa học cho rằng, mạch máu biến dạng do lão hóa là một nguyên nhân quan trọng.