Thần kinh

Tuổi “băm” cũng có thể mắc bệnh Alzheimer?

Tiểu Bắc

Health+ | Nói đến sa sút trí tuệ, Alzheimer, nhiều người sẽ cười xòa vì đó là căn bệnh đặc hữu của người lớn tuổi. Nhưng thực tế cho thấy, bất kỳ ai cũng có thể bị sa sút trí tuệ và nguy cơ tử vong sớm vì căn bệnh này.