Yêu trẻ

Bảo vệ trẻ trước trò chơi bạo lực

Minh Hiếu

Không chỉ dễ gây thương tích, các trò chơi bạo lực còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ nếu người lớn không biết đặt ra những giới hạn cần thiết.