Tim mạch

Báo động: Gia tăng số người trẻ mắc bệnh tim mạch!

Trần Lưu

Health+ | Nếu như trước đây, chỉ những người từ 50 tuổi trở lên mới mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não... thì bây giờ, các bệnh lý tim mạch kể trên ngày một gia tăng ở những người từ 30 - 40 tuổi.