Góc nhìn quản lý

Bão đa cấp “chui” thách thức công luận và cơ quan chức năng

Minh Minh

Health+ | Tại Hà Nội các công ty kinh doanh theo mạng (đa cấp) không phép lại mọc rộ lên mạnh mẽ. Đồng loạt theo đó là sự xuất hiện các sơ đồ trả thưởng và cây tri ân để hút người dân tham gia “hái tiền”trên sân chơi của mình. Phóng viên Health+ (PV) đã có một cuộc tìm hiểu và thực sự bị quay trong cơn “bão” đa cấp chui này.