Nội tiết

Chỉ số đường huyết tiêu chuẩn giúp kiểm soát đái tháo đường

Quỳnh Trang

Health+ | Trong quá trình kiểm soát đái tháo đường, bạn có thể đo và theo dõi đường huyết tại nhà hàng ngày. Đối chiếu với bảng chỉ số đường huyết sau đây giúp bạn biết được tình trạng sức khỏe của mình.