Văn hóa

Bản quyền âm nhạc: Còn nhiều kẽ hở

Anh Nguyên

Nhạc sỹ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), cho biết một số văn bản hướng dẫn luật, cản trở việc thực thi quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc.