Điểm tin - Báo bạn

Rửa rau quả - Bạn đã làm đúng cách?

Đoàn Doan

Bạn luôn muốn rửa sạch rau quả trước khi ăn. Ai cũng biết là rửa bằng nước nhưng rửa như thế nào để sạch vi sinh, bụi đất và các mầm bệnh thì không phải ai cũng biết.