Thần kinh

Bạn đã hiểu đúng về căn bệnh trầm cảm?

Thùy Trang

Health+ | Trầm cảm là một rối loạn tâm thần khá phổ biến trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có hơn 264 triệu người bị trầm cảm trên toàn thế giới. Trầm cảm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.