Hô hấp

Bạn đã hắt hơi đúng cách?

Ngọc Thịnh

Health+ | Sau khi hắt hơi, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên hắt hơi như thế nào để hạn chế sự phát tán vi khuẩn ra xung quanh thì không phải ai cũng biết. Những thông tin dưới đây chắc chắn sẽ rất hữu ích cho bạn.