Tim mạch

Bạn đã biết những biến chứng nguy hiểm của bệnh suy tim?

Vi Bùi

Health+ | Nếu bệnh suy tim bước vào giai đoạn nặng, một số biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra. Những biến chứng này có thể ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể, góp phần làm giảm chất lượng sống của người bệnh suy tim.