Dinh dưỡng

Bạn đã biết cách cấp đông và rã đông thực phẩm đúng cách?

Vi Bùi

Health+ | Đông lạnh thực phẩm có thể giúp đồ để được lâu hơn. Chưa kể, việc có thể rã đông thực phẩm dễ dàng cũng giúp bạn chuẩn bị bữa ăn một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn. Tuy nhiên, việc bảo quản, rã đông thực phẩm sai cách lại có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.