Điểm tin - Báo bạn

Bắt buộc khai báo y tế toàn dân

Đức Bình

Health+ | Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa đề nghị Chính phủ quy định bắt buộc khai báo y tế toàn dân để đảm bảo công tác phòng chống và kiểm soát dịch.