Thần kinh

Bấm huyệt trị run tay có hiệu quả không, thực hiện thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Tình trạng run tay có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ run vô căn tới run do bệnh Parkinson hay các bệnh thoái hóa thần kinh khác. Nhiều người tin rằng phương pháp bấm huyệt có thể giúp khắc phục tình trạng run tay. Điều này có thực sự đúng như vậy?