Trò chuyện

Bác sỹ tuổi thất thập và 25.000 ca phẫu thuật

Health+

Health+ | Dù đến tuổi nghỉ hưu, Bác sỹ Lê Đức Tố vẫn quyết định mở bệnh viện tư để làm những việc trong tầm tay giúp cho những trẻ em tật nguyền và người bệnh nghèo.