Cộng đồng lên tiếng

Bác sỹ bỏ bệnh viện công: Nhìn thẳng vào sự thật

Health+

Health+ | Tình trạng bác sĩ công đua nhau bỏ bệnh viện trong thời gian gần đây đang là cảnh báo lớn đối với y tế nước nhà. Hơn lúc nào hết ngành Y tế cũng cần nhìn lại mình để có hướng giải quyết cho tình trạng trên.