Điểm tin - Báo bạn

Bắc Bộ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Thùy Trang

Health+ | Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai do những hình thế gây mưa suy yếu nên Bắc Bộ tạnh ráo, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.