Kinh doanh - Tiêu dùng

Người có công với Vinamilk nhận được gì sau thoái vốn?

Biết Tuốt

Health+ | Với bất cứ một doanh nghiệp nào, vai trò của ban lãnh đạo đóng vai trò sống còn tới sự phát triển cũng như giá trị của doanh nghiệp. Nhà đầu tư trông vào ban lãnh đạo công ty “chọn mặt gửi vàng”. Với trường hợp của Vinamilk điều đó lại càng đúng.