góc HA HI

ASIAN CUP 2019: Bài học về “đòn tinh thần”

Khánh Hạ

Health+ | “Đòn tinh thần” là sự ảnh hưởng của những năng lượng vô hình, có thể “sát thương” đến tinh thần và sức khỏe của đối phương. Cũng giống như ánh sáng gặp gương trong phản chiếu lại thì người ra đòn sẽ ăn đủ, khi đối phương không quan tâm và làm ngơ thì những kẻ gây chiến cũng lãnh đủ.