Trò chuyện

Áp dụng GMP-HS: "Bàn đạp" giúp TPCN Việt chiếm lĩnh thị trường quốc tế

Anh Nguyên

Health+ | Đây là đánh giá của PGS.TS Trần Đáng – Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đối với việc sản xuất Thực hành tốt sản xuất Thực phẩm chức năng (Nguyên tắc GMP-HS) với các công ty sản xuất TPCN tại Việt Nam.