Bác sỹ ơi

Ánh sáng xanh ảnh hưởng thế nào đến bệnh nhân trầm cảm?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Chị gái tôi bị trầm cảm thể nhẹ, nhưng rất thích đọc sách, báo, truyện trên điện thoại. Xin hỏi, ánh sáng xanh của điện thoại có ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh của chị tôi không?