Văn hóa

Ấn tượng Việt Nam từ cuộc thi ảnh danh giá Smithsonian 2017

Nguyễn Hiệp

Health+ | Smithsonian vốn là một tạp chí ảnh về khoa học, lịch sử, văn hóa nghệ thuật cực kỳ danh giá của Mỹ. Cuộc thi ảnh do Smithsonian tổ chức năm nay là năm thứ 14 với hơn 48.000 nghìn tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới ở các chủ đề du lịch, thiên nhiên và con người.