Điểm tin - Báo bạn

An toàn thực phẩm vẫn chưa "an toàn"

Health+

Health+ | Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ Y tế đã phát hiện xử lý nhiều cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, số vụ ngộ độc thực phẩm thời gian qua vẫn chưa giảm mà nguyên nhân chính là do công tác quản lý vẫn còn nhiều bất cập.