Dinh dưỡng

Thiếu protein và vitamin B12 vì không ăn thịt đỏ, phải làm sao?

Biết Tuốt

Health+ | Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên giảm lượng tiêu thụ thịt đỏ xuống chỉ còn ít hơn 14gr mỗi ngày, hoặc 100gr mỗi tuần để giảm nguy cơ ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác.