Yêu trẻ

Âm nhạc giúp định hình hành vi của trẻ

Tiểu Bắc

Health+ | Thông qua một nghiên cứu mới nhất về quá trình phát triển của não trẻ, các nhà nghiên cứu Mỹ đã khẳng định rằng âm nhạc giúp phát triển tâm lý và hành vi của trẻ em.